Nárůst školáků nelze v nejbližších letech podle uvolněné členky Rady Jihočeského kraje Marie Hrdinové, která je zodpovědná za oblast školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti, předpokládat. „Nejsilnější ročníky, které se narodily v letech 1970 až 1975 jsou dnes již třicetileté až pětatřicetileté. Zakládají v současné době rodiny a i tak se v našem kraji ročně narodí kolem šesti tisíc dětí. Nelze tedy předpokládat, že by došlo k výraznému nárůstu v počtu narozených dětí,“ říká.
Podle jejích slov v poslední době dochází i v dalších městech ke slučování základních škol, tedy ke kroku, který nyní „hýbe“ prachatickou veřejností.
„Většina měst musí v případech, kdy nejsou školy kapacietně naplněné, vzít v potaz ekonomickou situaci a demografickou křivku. Každé město hledá možnosti, jak takové situace řešit, aby nevynakládalo peníze neúčelně. Vždy je ale takové rozhodnutí v kompetenci města, které je zřizovatelem daných základních škol,“ poznamenala Marie Hrdinová. Opačná situace je podle jejích slov například v menších obcích. I jejich problémy vznikají v souvislosti s nízkou porodností. „Menší obce zase bojují o každého žáka, aby mohly udržet alespoň malotřídky,“ poznamenává.
Zda se rodičům dětí, kterých se zmiňované případné slučování zákaldních škol ve městě týká, podaří zastupitele přesvědčit, nechce Marie Hrdinová odhadovat. „Neznám přesnou situaci v Prachaticích. Je samozřejmě důležité, aby byly vzaty v potaz i argumenty rodičů, mají právo se vyjádřit, ale konečné slovo mají zastupitelé, kteří musejí zvažovat i další aspekty,“ dodala.