„Za první pololetí provedli inspektoři ČOI kontroly v celkem 2176 provozovnách,“ informovala tisková mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Celkem ve 109 případech, tedy v 5 procentech, bylo zjištěno porušení některého ze zákona dané povinnosti. Zkontrolováno bylo více než 21 tisíc druhů výrobků a podmínky pro uvedení na trh nesplnilo přes šest a půl tisíce z nich. Na tyto výrobky byly vydány zákazy prodeje do doby zjednání nápravy.

Velkou pozornost věnuje ČOI hračkám určeným pro děti do tří let. „Jedná se totiž o skupinu spotřebitelů velmi vnímavou a bezbrannou vůči všem vnějším rizikům, které mohou vadné hračky představovat,“ sdělila dále Miloslava Fléglová.

Mezi časté nedostatky patří například prodej výrobků s informacemi pouze v cizím jazyce či bez označení výrobce nebo dovozce.

ČOI vydala zákaz prodeje na 1404 kusů hraček pro děti do 36 měsíců.

Přes celoroční kontroly jsou inspektory stále zjišťovány opakující se nedostatky v plnění stanovených povinností. Pokud se stav v oblasti prodeje hraček nezlepší, přistoupí ČOI ke zpřísnění svých opatření.