Mimo Mateřskou školu v ulici 1. Máje, kde nebude provoz přerušen o prázdninách vůbec, musejí rodiče dětí, které docházejí do hlavní budovy MŠ v Klostermannově ulici a do odloučeného pracoviště v ulici Mírová, počítat s omezením provozu.
V Mírové ulici už za kliku děti do konce prázdnin nevezmou, v ulici Klostermannově dnes naposledy a její dveře se znovu otevřou až 24. srpna. „Z naší mateřské školy máme nahlášeno pětadvacet dětí, které by měly o prázdninách docházet, z dalších mateřinek pak celkem sedmatřicet dětí,“ informovala včera ředitelka MŠ 1. Máje ve Vimperku Irena Helmová. Podle jejích slov je praxe taková, že obvykle dochází o prázdninách 15 dětí z MŠ 1. Máje. „Snažíme se o každých prázdninách vyjít rodičům vstříct, aby děti úplně nezůstaly bez školky,“ poznamenala Irena Helmová