Na listopadovém jednání zastupitelstva o tom informoval starosta Václav Vozábal. Při různých výkopových pracích má totiž obec povinnost muzeum přizvat, aby prozkoumalo, zda se v místě výkopu nenachází archeologický nález.