Plánované příjmy jsou stanoveny ve výši přes 4 miliony 419 tisíc korun. Zastupitelé schválili rozpočet sedmi hlasy včetně toho, že budou navýšeny výdaje o dvacet pět tisíc korun. Jedná se o navýšení spotřeby elektrické energie u veřejného osvětlení a i čističky odpadních vod.