Obec v roce 2008 počítá se zvýšením příjmů ze státního rozpočtu, který je připraven jako přebytkový, a to o zhruba sto devadesát dva tisíc korun. Část peněz obec použije například na spoluúčast v dotačních titulech. „Ještě zbývá, aby návrh schválili zastupitelé,“ říká k připravenému návrhu starosta obce Petr Fleischmann.