Touto novinkou by měla být domácí hospicová péče. Při ní by mělo být umožněno pacientům s vážným onemocněním, u kterých nemocniční péče není nezbytně nutná, prožít poslední etapu svého života v kruhu své rodiny a přátel, ve svém domově.

„Tato služba by měla být určena pro pacienty z Prachatic a jejich okolí a měla by být přístupná čtyřiadvacet hodin denně po sedm dní v týdnu. Zajišťovat ji bude tým odborníků, ve kterém nebude chybět lékař, zdravotní sestra, ani duchovní,“ vysvětlil ředitel hospicu Jana N. Neumanna v Prachaticích Robert Huneš.

Hospic v současné době vede intenzivní jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami o úhradě této péče. „Věřím, že jednání dopadnou dobře, a my budeme moci v co nejbližší době poskytovat vedle lůžkového hospice také péči v rodinném kruhu a tím naší činnost rozšířit,“ uvedl dále Robert Huneš.

Hospic sv. Jana N. Neumanna domácí péči již podporuje prostřednictvím kurzů domácí péče a formou odborného poradenství pro nemocné a jejich blízké.

„Tyto aktivity jsou realizovány také díky projektu, který podpořil grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti,“ upozornil ekonom a vedoucí projektů v prachatickém hospicu Patrik Coufal. Podle jeho slov je domácí péče dalším krokem k potřebám pacientů.

V současné době, kdy za zdmi lékařských zařízení umírají zhruba tři čtvrtiny nemocných lidí, je právě domácí hospicová péče jedním ze způsobů, jak zajistit umírajícímu člověku, který nutně nemusí být hospitalizován, aby poslední etapu života prožil v prostředí a s lidmi, na něž je nejvíce vázaný, a kteří jsou mu nejblíže.

„Tato péče je spojena s každodenním dojížděním našich pracovníků. Ošetřovatelská péče je tak zajištěna. Není to ale pouze doprovázení umírajícího, ale i jeho rodiny, na kterou je v takových chvílích vyvíjen enormní tlak a stres. Tato služba by je měla podpořit v těžkých chvílích a doprovázet je se vším, co toto slovo znamená,“ zdůraznila vedoucí vzdělávacího centra a odborná sociální pracovnice prachatického hospice Lucie Protivínská.

Radek Štěpánek