„Účty města ke konci prosince loňského roku vykazovaly finanční rezervu ve výši sedmdesát čtyři milionů čtyři sta tři tisíce korun,“ upřesnil místostarosta Prachatic Martin Malý s tím, že další peníze vykazují účty peněžních fondů a na bankovních účtech město eviduje úctyhodných devadesát šest milionů a tři sta dvacet tři tisíce korun. Na druhou stranu úvěrové zatížení města dosáhlo více než šedesáti tří milionů kourn. „I tak kdyby zastupitelé rozhodli , je možné všechny úvěry splatit a ještě by dost financí zůstalo,“ řekl Martin Malý. Výsledek s více než sedmimilionovým ziskem, se podařilo městu vykázat i přesto, že daňové příjmy od státu byly nižší o více než čtyři miliony korun. „Po ekonomické stránce je město zdravé i tak ale musíme věnovat více úsilí hledání úspor napříč celým rozpočtem,“ zakončil Malý