„Z plánu na letošní rok jsme se rozhodli vyřadit kontrolu městské společnosti Městská správa domů a bytů. Přesněji využívání nájemného z bytů, zajišťování správy, opravy a údržby bytového fondu v letech 2009 až 2010. Tento bod bychom chtěli přeložit až do roku příštího,“ požádal zastupitele Michal Roháček. Ti změnu v plánu kontrolního výboru odsouhlasili. Nesouhlasila s tím však jedna z přítomných obyvatelek města Eva Novotná, která se přihlásila o slovo a nabídla předsedovi kontrolního výboru svou pomoc a zpracování hospodaření s byty. S pomocnou rukou od obyvatelky Michal Roháček souhlasil s tím, že se s Evou Novotnou domluví na dalším postupu. Jednatel Městské správy domů a bytů Prachatice Jiří Vejvoda následně dostal úkol od zastupitele Jana Klimeše, aby připravil v písemné formě aktuální stav neobsazených bytů ve městě. „Z toho bych chtěl vědět, jaká je ztráta společnosti, když byty nemají své nájemníky,“ vysvětlil Jan Klimeš. Navíc materiál Vejvoda zpracovává jako podklad pro možný prodej bytů.