Další z oslovených měst je Husinec. Vzhledem k tomu, že ale Husinečtí zatím nemají schválený rozpočet pro letošní rok, ale hospodaří jen podle rozpočtového provizoria, zastupitelé se rozhodli, že o příspěvku zatím jednat nebudou.