Za tyto peníze hospic nakoupí léky pro své pacienty. „Jedním z našich projektů je projekt „Právo umírat bezbolestně“. Touto iniciativou se snažíme pomáhat lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, kterou léčba bolesti bezesporu je. Hospice ji musejí zvládnout, i když si žádá značné finanční prostředky,“ vysvětlovala poslání projektu zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Haráková (na snímku s Robertem Hunešem při předávání upomínkového šeku).