„Projektem Právo umírat bezbolestně se snažíme pomáhat lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, v léčbě bolesti. Tu hospice musejí zvládnou i přes to, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, předsedkyně správní rady nadace.

Kvalitní paliativní péče, která je v hospicích uplatňována, je schopna zaručit těžce nemocnému pacientovi, že nebude trpět bolestí a až do jeho přirozeného konce bude zachována jeho důstojnost. Ovšem jen s léky, jejichž cena značně převyšuje příspěvek od zdravotních pojišťoven. Jedná se například o opioidní analgetika ve formě náplastí, přičemž jedna náplast léči bolest po tři dny a je ekvivalentem až několika desítek injekcí.

“Při naší péči o těžce nemocné pacienty se však často potýkáme s tím, co bychom chtěli a měli udělat a tím, na co skutečně máme. Ročně nám scházejí prostředky na zhruba sto takových balení, takže jsme rádi za příspěvek na každé balení,“ říká ředitel hospice Robert Huneš.

Z daru nadačního fondu zakoupili 25 balení náplastí, což jim při současné obložnosti vystačí přibližně na několik měsíců účinné léčby bolesti jejich pacientů.