Po setkání rodáků, které se uskutečnilo před měsícem, připravila Horní Vltavice další akci, jež by měla pomoci k rozšíření spolupráce obcí a jejich občanů na obou stranách českobavorské hranice.
„Každoroční pouť spojená se setkáním rodáků je víceméně doménou těch dříve narozených a je nebezpečí, že s postupujícím časem bude zájemců čím dál méně. Proto jsme před sedmi lety přišli s projektem Hornovltavických sportovních her, tedy aktivitou, která by mohla být atraktivní i pro mladé,“ prozradil důvod, který vedl k uspořádání her, starosta pořadatelské obce Jiří Fastner.
Kopaná, elektronické šipky, metaná, nohejbal a vodácká výprava na Vltavu by podle přihlášek měly přilákat přibližně 150 sportovců, ať už registrovaných v některém ze sportovních klubů či těch, kteří jen chtějí aktivně prožít první letní víkend.
„Přátelské sportovní klání je v podstatě nejlepší způsob, jak dát lidi z obou stran Šumavy dohromady a připravit tak půdu pro další zajímavé projekty. Asi není dobré soustředit se na vzpomínky a zůstat u přepírání minulosti, i když i tohle téma je třeba si otevřeně vyříkat. Českoněmecké vztahy se musí budovat na nějaké tvůrčí myšlence. Ať už je to oprava kostela, společné slavení Vánoc či sportovní utkání,“ shrnul své zkušenosti ze spolupráce s bavorskou stranou Jiří Fastner.
O tom, že je to cesta k prohloubení spolupráce v českobavorském příhraničí, přesvědčil i správce evropských fondů, kteří obě akce finančně podpořili.