Studie měla ukázat, zda se hřiště rozměrově vejde do parku Mládí, tedy k dopravnímu hřišti. „Chtěli jsme posoudit rozměrové možnosti s ohledem na stávající inženýrské sítě a zároveň i náročnost na zeleň,“ uvedl včera vedoucí odboru investic prachatického městského úřadu Jaromír Markytán.
Ve hře jsou v tuto chvíli dvě varianty.
První z nich situuje hřiště dále od bytové zástavby, je výhodnější na inženýrské sítě, ale vyžaduje si kácení zeleně. „Na straně druhé ale počítá s tím, že by byla nová zeleň vysazena minimálně v takovém množství, v jakém bude vykácena,“ poznamenal Jaromír Marktytán.
Druhá varianta je sice ohleduplnější co se kácení týče, ovšem je náročnější na zásah do inženýrských sítí a zároveň je i blíže bytové zástavbě v ulici U Rybníčku. Navíc je i dražší a vyžadovala by si řešení protihlukových bariér.
Obě varianty počítají s řešením tribun, které by v obou případech byly na valech k přeložce, která je přirozeným vodítkem v této otázce. Jednalo by se o lehké konstrukce.
Studie také nabízí dvě varianty, jak vyřešit sociální zázemí a šatny.
„Jednak je vybudovat v blízkosti hřiště, což by bylo pro návštěvníky i hráče pohodlnější, ale ve hře je i zjistit, nakolik by se daly situovat na stávající „domeček“, v němž jsou u dopravního hřiště uložena například kola. Museli bychom zjistit, zda by bylo možné například přistavět na něj patro. Je to sice dále, ale pořád se jedná o vzdálenost, která je schůdná,“ poznamenal Jaromír Markytán.
Co studie zatím neřeší, je povrch hřiště. Jejím cílem bylo především rozměrové možnosti. „Uvažujeme o tom, že povrch by byl takový, aby v zimních měsících mohlo hřiště sloužit i jako ledová plocha.To je ovšem otázka dalšího jednání,“ poznamenal Markytán.
Radní dostanou na stůl obě varianty s doporučením, aby rozhodli, jak dále pokračovat. „Ideální by bylo, kdybychom měli do konce roku hotovou projektovou dokumentaci a na jejím základě mohli začít žádat o případné dotace či granty,“ dodal Jaromír Markytán.