Na kostelním náměstí prodával své vepřové výrobky řeznický mistr František Zíka, u dalšího Zdeněk Kuneš z řeznictví ZEFA. O jitrnice, jelítka, tlačenku či polévku byl velký zájem a celé dopoledne stály u obou stánků dlouhé fronty. Avšak ti, kdož se přijeli podívat z větší vzdálenosti než středu města, měli problémy s parkováním. Náměstí totiž bylo pro auta uzavřené.