Vedení města se i nadále zabývá hlučností ve Volarech. Na posledním zasedání zastupitelstva pak jeho členové dostali na stůl návrh nové obecně závazné vyhlášky, ktrerá by tento dlouhodobý problém řešila.
Návrh se nakonec zastupitelé rozhodli neschvalovat, protože vyhláška potřebuje ještě několik úprav. Jednat se o ní bude zřejmě již na dalším zasedání. Ve městě vadí lidem zejména hlasité sportovní akce v motoparku, kde není jízda v podstatě nijak časově omezena.
„Návrh nové vyhlášky jsme si nechali odborně přezkoumat a nyní nám k ní přišlo vyjádření. Je zde několik maličkostí, které by měly být předělány. Dále nám bylo doporučeno, abychom návrh přeformulovali a teprve potom předložili ke schválení,“ řekla volarská starostka Martina Pospíšilová.
Přímo ve vyhlášce se píše o sportovních aktivitách jako jsou motokros, supercross a podobně, dále také například o pořádání technopárty. Návrh počítal s tím, že tyto akce by bylo možné provozovat pouze v době od pondělí do čtvrtka v době od 15 do 17 hodin. Zde by vyhláška poprvé narazila, protože tyto akce nelze omezit pouze na některé dny.
Akce typu technopárty či jiné hudební akce by se musely přerušit v době od 22 do 6 hodin. I zde našli zastupitelé chybu. Například program Volarských slavností dřeva však trvá až do půlnoci, což by vyhláška nepovolovala.
Návrh Volarští přepracují Nechtějí aby nastala situace jako v loňském roce, kdy museli vyhlášku zrušit, protože ji ministerstvo vnitra označilo za nezákonnou.
I nadále se město snaží jednat s majiteli areálu, kde jezdí motorky. Tato jednání se však táhnou již roky a zatím nebyla příliš úspěšná.