Tento krok měl pomoci zejména pacientům ze vzdálenějších částí okresu, kteří byli do té doby odkázáni na čištění krve v českobudějovické nemocnici, což bylo spojeno s náročným dojížděním. Nově vzniklé oddělení mělo pacientům ulehčit situaci.
Od doby založení hemodialyzačního střediska už jeho pomoci využily stovky pacientů. Ke konci loňského roku jich na oddělení pravidelně docházelo třiatřicet, a jen za loňský rok odborný personál provedl téměř pět tisíc hemodialýz. Dialýzy jsou na oddělení prováděny v dopolední, odpolední a noční směně, podle potřeb pacientů a kapacity střediska.
Oddělení sídlí v přízemí nemocnice. „Nemůžeme se nikam stěhovat, protože oddělení vyžaduje technické zázemí. Přímo pod námi se nachází například speciální úpravna vody, kterou při čištění krve pacientů využíváme. Oddělení má i vlastní zdroj energie, který slouží jako záloha v případě výpadku proudu,“ vysvětlovala vedoucí lékařka Eva Pauchová.
V současné době na oddělení fungují dva dialyzační sály, jeden byl z důvodu zvětšení kapacity otevřen loni v listopadu. Celkem je tak v současné době k dispozici deset lůžek chronických a jedno akutní. Oddělení vede lékařka Eva Pauchová, chod oddělení dále zajišťuje devět sester včetně staniční sestry Miloslavy Strnadové a dvě pracovnice pomocného personálu. Součástí oddělení je i nefrologická ambulance, která je určena pacientům s různými onemocněními ledvin. Její ordinační doba je každé úterý a středu od 08.00 do 12.00 hodin. Stěžejní práce oddělení ovšem spočívá v poskytování dialyzační léčby.
V situaci, kdy jsou ledviny nefunkční, je potřeba zajistit pro tělo čištění krve náhradním způsobem. V praxi existují tři možnosti, jak toho docílit, přičemž mezi nejvíce zastoupenou skupinu náhrady funkce ledvin patří hemodialýza. Ta je prováděna mimo tělo pacienta. Krev je při ní vedena dialyzačními sety až k polopropustné dialyzační membráně, kde následně na principu difuze a konvekce se z krve separují odpadní látky do speciálního roztoku, ve kterém se zachytí a odcházejí spolu s roztokem ven jako odpad. Spolu s ním je z těla odstraněna také přebytečná voda. Celý proces trvá podle stavu a potřeb pacienta čtyři až pět hodin.
„Pokud jde někdo na hemodialýzu poprvé, samozřejmě po celou dobu procedury dává pozor, co se bude dít. Když už ale někdo chodí delší dobu, strach z neznámého opadá a pak může při dialýze klidně i spát, nebo může číst noviny či sledovat televizi,“ vysvětlovala Eva Pauchová. Spotřební a provozní náklady na jednu hemodialýzu představují zhruba tři a půl tisíce korun.
„V současné době je v našich podmínkách bezplatně umožněna všem, kteří ji potřebují. Jsou ale bohužel na světě země, kde takovou dostupnost nemají,“ konstatovala lékařka. V případě, že pacienti nechtějí na oddělení třikrát týdně docházet, nebo tento postup nemohou využít z jiných důvodů, může být použita metoda peritoneální dialýzy. Ta spočívá v napuštění speciálního roztoku do dutiny břišní, kde funkci polopropustné dialyzační membrány nahrazuje vlastní pobřišnice (peritoneum). Po určité době působení je roztok vypuštěn z těla. Tento způsob si pacient může provádět i sám v domácích podmínkách a do střediska dojíždí pouze na pravidelné kontroly. „V současné době máme dva pacienty, kteří tuto metodu využívají. Je méně finančně náročná a dává pacientovi větší volnost,“ zmínila lékařka.
Třetí možností, jak nahradit funkci ledvin, je transplantace ledviny, kterou podstoupily po dobu fungování střediska více než dvě desítky pacientů. „Vhodní pacienti jsou nejdříve zařazováni do čekací listiny na transplantaci ledviny, spolupracujeme s týmem Transplantačního centra IKEM v Praze“, uvedla Eva Pauchová. Vysvětlovala dále, jaké nemoci nejčastěji vedou k nezvratnému selhání ledvin. Většinou je to prý cukrovka či vysoký tlak, častá jsou také vrozená onemocnění ledvin či chronické záněty.
„Funkcí ledvin v organismu je očištění krve od odpadních látek. Tyto látky vylučujeme spolu s přebytečnou vodou v podobě moči. Tento párový orgán ovlivňuje i minerálové hospodářství a pH krve, jeho další důležitou funkcí je produkce hormonů, které ovlivňují metabolismus kostí a oběhovou soustavu (složení krve, krevní tlak, vznik chudokrevnosti apod.). Pokud dojde k selhání jejich činnosti, je životně nutné funkci ledvin nahradit. V případě, že nefungují, trpí celý lidský organizmus,“ upozorňovala závěrem vedoucí lékařka oddělení Eva Pauchová s tím, že Světovým dnem ledvin je desátý březen. V letošním roce pod heslem „Chraňte své ledviny, pomůžete svému srdci“.