„Pokud budeme hovořit o občanském sdružení SDH Volary, pak s městem nová smlouva uzavřena není. V listopadu loňského roku měli dobrovolní hasiči valnou hromadu, kde jsem na to upozornila,“ potvrdila starostka Volar Martina Pospíšilová.

Je pravdou, že v původní smlouvě byly určité věci, které nebylo možné podle platné legislativy akceptovat, i proto byla tato smlouva vypovězena na základě oboustranné dohody. „Například v ní bylo zakotveno to, že členové jednotky požární ochrany jsou osvobozeni od poplatku za prvního psa. To není možné tímto způsobem řešit, proto je tato úleva nově řešena v aktuální obecně závazné vyhlášce města o místních poplatcích schválené zastupitelstvem v prosinci loňského roku,“ uvedla starostka.

Neuzavření smlouvy zatím významně spolupráci nekomplikuje. „Smlouva sice neexistuje, ale město má ze zákona povinnost starat se a financovat požární ochranu. To se týká jednotky požární ochrany, která je financována bez dohod a smluv. Pokud se týká SDH jako občanského sdružení, to se snažíme finančně podporovat na základě žádostí o příspěvek na činnost stejně, jako je tomu i u dalších občanských sdružení, konkrétně je finanční příspěvek směřován na činnost s mládeží,“ dodala starostka.