Svůj záměr oznámil při valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Volary koncem loňského roku. „Kromě hodnocení celoroční činnosti sboru dobrovolných hasičů byl odsouhlasen návrh na nového velitele jednotky požární ochrany,“ potvrdila starostka Volar Martina Pospíšilová, v jejíž kompetenci je ze zákona jmenovat a odvolávat právě velitele jednotky požární ochrany.

Spolu s návrhem na nového velitele, jímž by měl být Jaroslav Vlas, obdržela i rezignaci Františka Rokůska z důvodu věku a zdravotního stavu. „Podle mých informací chce pomoci novému veliteli zapracovat se funkce. Návrh na jmenování Jaroslava Vlase akceptuji, protože vyšel od samotných hasičů. Návrh budu zasílat na HZS v Českých Budějovicích. Ve chvíli, kdy se vrátí kladné hodnocení, budu jmenovat nového a odvolávat starého velitele,“ vysvětlila Pospíšilová.

Františka Rokůska neznají jen volarští hasiči, ale hasiči z celého regionu, protože jeho padesátileté působení ve funkci v hasičském sboru se týkala celého okresu Prachatice. „Odváděl vynikající práci a byla bych ráda, kdybych mu mohla spolu s hasiči za jeho práci poděkovat,“ dodala.
Jaroslav Vlas byl rovněž starostou SDH Volary. To by samo o sobě nemělo vliv na výkon funkce velitele jednotky požární ochrany, nicméně valnou hromadou SDH byl zvolen nový starosta, kterým je Bohuslav Kub, velitelem SDH je Jaroslav Vlas a velitelem jednotky požární ochrany zatím zůstává František Rokůsek