Po přivítání představitelů sborů, starostky OSH ČMS Prachatice Heleny Fiedlerové, hostů, ředitele HZS Prachatice plk. Milana Raby, mjr. Růženy Vejvodové, starosty Netolic Oldřicha Petráška a členů výkonného výboru a kontrolní revizní rady Okresního sdružení hasičů ČMS Prachatice, se ujal schůze předsedající František Rokůsek, kterého představitelé jednohlasně zvolili společně se sčitací a s návrhovou komisí.

Poté byl přednesen návrh programu, kam byla zahrnuta zpráva o činnosti OSH ČMS Prachatice za rok 2010, kterou předložila starostka organizace, zpráva KRR (kontrolní revizní rady) z úst předsedy Františka Scherera a zprávy odborných rad, a to Odborné rady mládeže, Odborné rady velitelů a Odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, které přednesli vedoucí těchto rad.

V těchto zprávách byla vyhodnocena mimo jiné umístění mladých hasičů na soutěži Hry Plamen, dále byl vysloven velký dík mladým hasičům ze Žernovic, kteří se stali druhými vicemistry v požárním útoku na mistrovství České republiky. Za ORV byla vyzdvižena Prachatická hasičská liga, kde byla v letošním roce veliká účast a hasiči mezi sebou svedli velký boj o co nejlepší umístění. Dále byl přednesen rozpočet za rok 2010 a na rok 2011 a plán práce na rok 2011. To vše bylo následně odsouhlaseno. Následovala diskuze, ve které odpovídal plk. Raba na otázky ohledně vzniku JSDH a všeho, co je zapotřebí k jejich vzniku. Plk. Raba uvedl, že konkrétní směrnice pro vznik nejsou dané. Ví, že je to problém, ale pracuje se na tom. Dále se zapojil do diskuse vedoucí Odborné rady velitelů Jan Fiedler s problémem medializace jednotek sborů dobrovolných hasičů, které zasahují při požárech. Sdělil, že to nevztahuje pouze na Prachatice, ale že tyto problémy postřehl i jinde v Čechách, vyjma Moravy. Byl by rád, kdyby se též „dobráci“ uváděli v různých médiích, jestliže jim také zásah přísluší. K tomuto problému se připojil velitel JSDH Lhenice Fencl, který uvedl konkrétní příklad, kdy zasahovali při požáru bez HZS, ale v médiích se objevila informace o účasti pouze HZS Prachatice. Následovala reakce M. Raby, že si toto ověří a v případě chyby zařídí opravu. Též představitelům nabídl, že pokud budou mít oni jakýkoliv problém či dotaz, ať se to týká hasičů či ne, ať se nebojí za ním přijít.

Po přínosné diskuzi a po obědě bylo předneseno usnesení. Závěru se ujala starostka Fiedlerová a poděkovala všem sborům za dosavadní práci a jelikož se s některými již neuvidí též popřála hezký rok 2011 pokud možno bez požárů.

Petra Hopfingerová