Původní záměr, aby na takové studium nastoupily jen mimořádně nadané děti, nahradila bitva o peníze z ministerstva. To je rozděluje normativem podle počtu studentů.

„Odchodem dětí na víceleté gymnázium se zlikviduje skladba třídy. Vytvářejí se výběrové skupiny. Dětem, které odejdou ze základní školy, pak chybí komunikace s ostatními stejně starými dětmi z různých sociálních vrstev. Ta jakási elita je následně vytržena z praxe,“ tvrdí ředitelka prachatické základní školy ve Vodňanské ulici Alena Nachlingerová. Letos se na gymnázium hlásí sedm páťáků.

Podle ní se se třídou hůře pracuje a chybí jí takzvaní tahouni. „Je to krátkozraké. Děti nejsou zvyklé na přednáškový typ výuky a nastává problém s učením,“ zdůraznila. Navíc jde také o psychiku dítěte. Odchod na víceleté gymnázium je většinou na přání rodičů. „Chápala bych to v případě, že odejde opravdu nadané dítě, jehož talent je třeba dále rychleji rozvíjet,“ dodala Nachlingerová.

Ředitelka vimperského gymnázia Eva Piherová tvrdí, že jsou studenti lépe připraveni. „Děti, které studují gymnázium osm let, mají vyšší úspěšnost na vysokých školách. Děti mají více možností. Jsou to studenti, kteří učivo zvládnou, a pro ně je víceleté gymnázium určené. Jsme schopni jim nabídnout více a mají devizu i v rozšířené výuce jazyků,“ řekla.

Proč nerušit

Eva Piherová ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku:

Zrušit nebo zachovat víceletá gymnázia a proč?
Rozhodně zachovat. Nadané děti by ztratily šanci. Děti, které studují osmileté gymnázium, mnohem lépe zvládají výběrové vysoké školy. Start mají takové děti na mnohem větší úrovni. Ukazuje se to i v olympiádách a soutěžích. Co se týká jazyků, mají naše děti mnohem vyšší devizu v rodilých mluvčích. Pro děti by to byla promarněná šance, kdyby se tyto školy zrušily.

Co pak říkáte na rozbití kolektivu v základních školách s odchodem dětí na gymnázium v páté třídě?

Zkušenost s rozbitím kolektivu nemáme. K nám chodí děti třeba z malotřídních škol, které by stejně školu musely změnit. Takhle jí alespoň nemusejí měnit dvakrát. Z mé zkušenosti vím, že k nám přijde maximálně pět až šest dětí z jedné třídy.

Za jakých podmínek by podle vás mělo dítě odejít z páté třídy na víceleté gymnázium?

Myslím, že by nebyly ani nutné přijímací zkoušky. Uvažujeme o tom do budoucna. Kdyby mělo dítě samé jedničky, tak by ani nemuselo dělat přijímací zkoušky. Ty, které by měly nějakou tu dvojku, což je v páté třídě už vlastně horší známka, tak by je dělat musely. Navíc si je mohou zkusit.

Proč zrušit

Alena Nachlingerová ředitelka Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích:

Zrušit nebo zachovat víceletá gymnázia? Proč?

Zrušit. Odlivem části dětí se naruší skladba třídy. Dětem pak chybí vyrovnaný pohled a neumějí komunikovat s ostatními z různých typů rodin a sociálních vrstev. Jsou vytrženy z praktického života. Přikláním se k názoru, že takové děti přišly už v páté třídě o dětství a neznají nic jiného než učení. To je na střední škole složitější.

Říká se, že s odchodem jedničkářů na gymnázium se zhoršuje úroveň výuky v základních školách. Je to možné?

S tím je možné souhlasit. Děti v jednotlivých třídách pak nemají možnost srovnání a mnohdy jde úroveň celé třídy dolů. Odchod elity se pak s nimi táhne až do devátého ročníku. S takovou třídou, kde odejde třeba třetina dětí, se pak hůře pracuje.

Za jakých podmínek by podle vás mělo dítě odejít z páté třídy na víceleté gymnázium?

Rozhodně by byla vhodná porada s psychologem. Nástup na gymnázium je většinou ale prestižní záležitostí pro rodiče, kteří příliš nehledí na to, zda dítě školu zvládne. Většinou ani rodiče nedbají doporučení třídních učitelů. Už se nám i stalo, že se žák z gymnázia vrátil zpět k nám.