Místní Městské lesy a Městské služby mají za sebou rozsáhlé kontroly.
S nedostatky, které však budou zřejmě velmi brzy odstraněny, vyšly Městské služby. Městské lesy vyvázly bez ztráty kytičky.
„Soustředil bych se na to, že kontrolní výbor doporučuje ustanovit zastupitelstvu členy dozorčí rady z řad odborníků do Městských služeb i s ohledem na oblast činnosti po sloučení dvou městských společností. Zároveň je nutné, aby byly jasné funkční náplně práv a povinností jednotlivých zaměstnanců,“ seznámil na začátku místní zastupitele s hodnocením kontrolního výboru jeho předseda František Řehoř a dodal, že je i nutné vnést trochu jiným způsobem pokladnu, konkrétně včas zúčtovávat vyplacené zálohy.
V penězích sice žádná chyba nebyla, vše bylo v konečné sumě v pořádku, ale i tak je nutné zálohy zúčtovávat včas.
Podle slov Františka Řehoře největší problém kontrolní výbor našel v cestách služebních vozidel u městských služeb.
„Množství najetých kilometrů je neúměrné činnosti. Na městských lesích například na dvanáct tisíc najetých kilometrů vedoucího vychází třicet devět tisíc najetých kilometrů vedoucího střediska městských služeb. Určitě to souviselo s nákupy, které vedoucí městských služeb dělal, ale necháme to na radě,“ dodal.
„Nově stanovený vedoucí už podnikne kroky k nápravě,“ poznamenala k výsledkům kontroly starostka Stanislava Chumanová.
Její slova doplnil místostarosta Bohumil Petrášek, že městské služby vybaví svá vozidla tak zvaným GPS, aby měli představu o pohybu vozidel. „A to nejpozději do konce června,“ dodal.