Kněz, který v samotných Volarecha a dalších šesti okolních farnostech působil od roku 1971, měl již v rodné Libici přichystáno ubytování, kde chtěl pokojně dožít zbytek svých dní. Jen pár dnů před plánovaným odjezdem však páter tiše a nečekaně zemřel.

Čistý stůl

„Je to zvláštní odchod. Páter František se se všemi stačil rozloučit, dokončil, co dokončit potřeboval a vše předal svým nástupcům. Zůstal po něm čistý stůl a co chtěl komu říci, řekl. Den před svým nečekaným skonem se byl ještě rozloučit v Budějovicích na konzistoři,“ poznamenal v neděli při smutečním obřadu ve volarském kostele diecézní biskup Jiří Paďour.

„Když otec František přišel do Volar, převzal sedm farností, z nichž Cudrovice a České Žleby již neexistovaly. Následovat je měly Zbytiny, Křišťanov a Želnava. Před zřícením byl poutní kostel na sv. Magdaléně a mnoho kapliček. Po mnoha letech usilovné práce a neskutečného nasazení zanechal za sebou dílo, které o něm bude svědčit ještě mnoho desetiletí, vyznal obdiv k Františkovi Honsovi jeden z farníků.