Jejich fotografie památek byly zaslány klubem do mezinárodní fotografické soutěže Mladí fotografují památky, a i když ve velké konkurenci cca 7000 zaslaných fotografií neuspěli, zúčastnili se a jejich fotografie jsou vyvěšeny na webu vyhlašovatele Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Při zahájení výstavy vystoupila Lenka Jágerová, také z Klubu zdravotně postižených Prachatice, s hrou na flétnu za doprovodu reprodukované hudby.

Byla oceněna práce Klubu zdravotně postižených Prachatice vykonáváním sociálně aktivizačních služeb pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, dále součinnost klubu s Domem dětí a mládeže v Prachaticích. Poděkování patřilo i za možnost uspořádání výstavy v zajímavých prostorech vedoucímu čajovny panu Ondřejovi Schmiedtovi.

Hanka Rabenhauptová