Změřit své síly dostaly možnost děti všeho věku, a to jak na lyžích, tak na bobech. A právě na bobech si mohli zazávodit i rodiče. Bojovalo se o každou setinku vteřiny a všichni byli odměněni nějakou odměnou.