O letošní dotaci se přihlásilo devět vlastníků domů v centru města. Jedinou výjimkou je Římskokatolická farnost. „Ta peníze využije na záchranné práce na venkovních freskách. Jedná se o obrazy Ukřižování na vnější straně presbytera a sakristie a na záchranné práce na gotických omítkách štítu nacházejícího se v prostorách půdy kostela,“ vysvětlil vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje prachatické radnice Antonín Jurčo. Celkové dotace, které by měli vlastníci získat, jsou ve výši jednoho milionu osmi set devadesáti pěti tisíc korun.
Peníze ze zmiňovaného programu použije i samotné město. To chce nechat opravit fasádu na Nové radnici, střechu na galerii O. H. Hajeka, na Dolní bráně na restaurování a na statické zajištění městských hradeb.
„Ve všech případech jde o dlouhodobě plánované akce,“ doplnil k výběru Antonín Jurčo.