Zdeněk Buček zároveň odpověděl na další otázky Prachatického deníku. Především na téma poměrových měřidel, které jsou v bytech instalovány (PtD informoval včera). O možnostech jejich výměny i ceně. Zároveň pak potvrdil, že elektronická měřidla jsou jak přesnější, tak zajistí obyvatelům větší komfort a kontrolu nákladů na vytápění bytů.

Jaký typ rozdělovače topných nákladů je v Prachaticích nejčastější a proč?
V oblasti Prachatic je nejvíce používaný elektronický indikátor s vizuálním odečtem, v současné době se převážně montuje elektronický indikátor s radiovým odečtem, u tohoto typu není nutné vstupovat do bytu. Tyto indikátory jsou přiměřeně komfortní a technicky vyspělé a finančně dostupné pro většinu uživatelů bytu.

Indikátory Metra RTN 2 , laicky řečeno odpařovací měřidlo, se již nevyrábí. Jak dlouho se budou tedy ještě používat a za jaký typ budou případně vyměněny?
Ano, jeho výroba je již ukončena, vyrábí se pouze náhradní díly. Proto měřidla běžně nahrazujeme měřidly elektronickými.

Co musí udělat odběratel tepla pro to, aby mu bylo poměrové měřidlo vyměněno za přesnější?
V současné době se na základě objednávky či smlouvy od vlastníka nebo správce domu mění indikátory na principu odparu za elektronické indikátory s radiovým odečtem. Cena jednoho kusu i s výměnou se pohybuje maximálně do 600 korun s DPH. Cena odečtu a vyúčtování po instalaci měřidla s odečtem bez potřeby vstupu do bytu se pohybuje okolo přibližně 40 korun za jedno otopné těleso.

Při instalaci poměrových měřidel u deskových radiátorů je nutno nastřelit topné těleso kvůli uchycení měřáku. Je v případě výměny za jiný typ využít stejného uchycení, nebo se bude muset na radiátor nastřelit další držák?
Nebude třeba dalšího uchycení. Tedy v případě, že bude použito měřidlo od stejného výrobce. A to se děje.

Jak je zohledněno při stanovení ceny tepla například to, že byt je nad sklepními prostory s převažující severní expozicí, jakým způsobem se upraví cena, pokud se dům zateplí?
Ve vyúčtování je použitý koeficient, který umožňuje kompenzovat rozdíly jednotlivých místností podle dispozice v objektu. Při zateplení objektu se mění podmínky a je nutné v souvislosti s rozdělením nákladů přepočítat koeficient. Lze konstatovat, že při zateplení objektu se mění i provoz otopné soustavy.

Jak často se provádějí odpočty u poměrových měřidel a u ostatních typů?
Odečty zajišťuje dodavatel jedenkrát za rok, a to k výchozímu datu odečtu. Dále vždy, pokud si to odběratel objedná.