Podle některých z nich se buď jedná o naprosté nepochopení přírodních podmínek, nebo systematickou snahu, jak podporu, na níž jsou zemědělci bytostně závislí, snižovat.

Nové termíny

„Až do letošního roku byl termín, do kterého jsme museli vyséct louky, stanoven na polovinu července s tím, že v případě nepříznivého počasí se mohlo požádat až o měsíční odklad. Letos je sice termín posunut až do 31. července, ale bez možnosti prodloužení,“ popsal jednu ze změn šumavský farmář, který s ohledem na možnou nevoli úřadů nechtěl být jmenován.

Podle jeho slov neberou v Bruselu vůbec v úvahu, že v nadmořské výšce téměř tisíce metrů a specifickým podnebím, jaké Šumava má, se tento termín může zdát farmářům někdy nereálný.

Specifika Šumavy

Letošní léto není nic moc a až teď je v podstatě pár dní pěkně. Jinak téměř každý den pršelo. A to jsou samozřejmě i mnohem horší roky, kdy se v červenci seno vůbec dělat nedá. Možná tak dole v kraji, ale ne na Šumavě,“ pokračoval rozhořčený farmář.

To však zdaleka není jediná změna, která se zemědělců týká a nelíbí se jim.

“Při vypočítávání dobytčích jednotek, od kterých se dotace odvíjejí, se započítávala do stavu telata narozená do konce června. A letos je rozhodný termín 31. březen,“ postěžoval si na nová pravidla a změny další zemědělec na jiném místě Šumavy.

V praxi to podle něho znamená, že v případě stáda čítajícího tři sta hlav dobytku se dotace chovatelům sníží přibližně o deset procent.