Vedle dvou duchovních je složena z pěti jmenovaných a stejného počtu volených členů. Ty doplní zástupci tří okolních farností, se kterými bude Vimperk své záležitosti řešit společně. „Možná se to na první pohled nezdá, ale ve Vimperku se při posledním sčítání k nějaké církvi přihlásila přibližně třetina obyvatel a jestliže aktivně se v katolické církvi angažuje deset až patnáct procent, stále je to významný počet, navíc s poměrně širokým záběrem činností a jeho organizace už vyžaduje nějaké úsilí,“ zdůvodnil vytvoření farní rady vimperský farář Michal Pulec. Farníci se zároveň před volbou dohodli, že nebudou utvářet samostatné farní rady v okolních obcích, ale spojí se do jedné. „To bychom se asi uschůzovali. Navíc stejně velkou část věcí řešíme společně,“ vysvětlil přítomnost zástupců Horní Vltavice, Svaté Maří či Hoštic v radě páter Pulec. Personální složení farní rady skýtá naději, že by mohla církevní život ve městě i okolí rozhýbat. „Máme zde zástupce vedení města, zastupitele, vedoucí některých organizací i místní podnikatele. O práci v radě byl poměrně velký zájem a bylo i z čeho vybírat,“ pochvaloval si Michal Pulec. První společné jednání by se mělo uskutečnit po prázdninách a zde by již měly být nastíněny hlavní úkoly, které radu čekají. „Je to jako v každé jiné firmě, a tak prvním krokem bude ujasnit si, v jakém stavu se farnost nachází a jaké jsou její hlavní problémy,“ uzavřel farář. Autor: Jaroslav Pulkrábek