Měly za úkol po celý první měsíc školy seznamovat žáky se životem zemí Evropské unie. Projekt „ Cestujeme po Evropě“ je součástí širšího, dvouletého projektu Začleňování průřezových témat do výuky, který je realizován v rámci grantového programu OPVK a financován z Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR. Cestování po Evropě připravil tým učitelů zaměřený na Výchovu v evropských a globálních souvislostech, vedený Mgr. Evou Švecovou.
Již od rána jste na chodbách mohli spatřit skupinky malých cestovatelů z 5. tříd, jak s batohy na zádech hledají evropskou zemi, kterou mají podle stanovené trasy navštívit. Na několik vyučovacích hodin se škola stává Evropou a děti se ocitají ve Španělsku, Itálii, Francii, Švédsku, Německu, Velké Británii, v Rakousku , Nizozemí i v Maďarsku.
Tam na ně čekají nejstarší žáci školy s vlastními powerpointovými prezentacemi plnými zajímavostí o jednotlivých státech. Rychle se vžívají do role učitelů a občas na vlastní kůži poznávají, jak bývá někdy těžké zaujmout ty na opačné straně. Tak třeba Tereza při prezentaci Španělska projevila skutečný pedagogický talent – své povídání okořenila vlastními zážitky z pobytu v této zemi a spolu s dalšími spolužáky stihla dětem ukázat kastaněty, španělské tance a ještě jim na tvář namalovat vlajku Španělska. Došlo i na španělskou kuchyni a býčí zápasy. Jen role rozzuřeného býka v koridě čekala na mladé cestovatele.
Ve Francii zase byli přivítáni šarmantními Francouzkami v krásných baretech a kromě prezentace si děti poslechly šansony a ochutnaly výborné francouzské dortíky, zdobené národními vlaječkami.
Na italském stanovišti se hrál fotbal a díky mamince jedné z „Italek“ se nabízel i pravý italský koláč. Ve Švédsku o sobě četla z knížky oblíbené spisovatelky skoro opravdová Pipi Dlouhá punčocha a i tolik náročný úkol na území Nizozemska – tanec v dřevácích – zvládli páťáci na jedničku. A nejenže pak Nizozemí našli na mapě, ale stejně jako na všech ostatních stanovištích si zasoutěžili s pracovním listem. Úkoly jim „učitelé“ z devítky také hned opravili. Není zcela jisté, zda je Velká Británie pingpongovou velmocí, ale v „naší“ Evropě to tak rozhodně bylo. A závěrem – v Německu děti mimo jiné získaly přehled o značkách aut přiřazováním obrázků aut a značek.
Den vyplněný cestováním „starým“ kontinentem překvapil v několika ohledech – žáci devátých tříd si zdařilé prezentace nejen vytvořili, ale především je výborně předvedli, byli schopni upoutat pozornost a zorganizovali činnost s takovou pestrostí, že je mladší spolužáci nejen zaujatě poslouchali, ale skutečně se programem plným nápadů v každé ze zemí i opravdově bavili. Dopoledne pak uzavřelo společné setkání v kinosále školy. Tam se děti vzájemně ohodnotily.
Co dodat na závěr? Že ono „evropské dopoledne“ bylo víc než smysluplné – žáci se dozvěděli mnoho nových věcí, vzájemně při tom spolupracovali mladší se staršími a při prezentacích i obhajobě své práce prokázali schopnost komunikace.

HANA BOLKOVÁ,
ředitelka ZŠ v Národní ulici