Záměr vybudovat další fotovoltaickou elektrárnu v okolí Vimperku zůstane už jen na papíře. Zastupitelé s ohledem na nové skutečnosti před nedávnem revokovali své usnesení a pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Výškovice neschválili pořízení dílčí změny územního plánu. A to i přesto, že vyjádření orgánů Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo tak trochu šalamounské a stavbu sice vyloženě ani nezakázalo, ale ani nepodpořilo. „V zastupitelstvu i radě tak převládl názor, že než udělat kontroverzní chybu, raději od záměru ustupme,“ shrnul starosta Vimperka Pavel Dvořák.
Již při původním projednávání změny musel investor svůj záměr okleštit na menší plochu a i z té by v případě stavby bylo nutno znovu ukrojit další pozemky kvůli výskytu ohroženého druhu rostliny, která se zde vyskytuje „Původní kapacita fotovoltaické elektrárny měla být okolo dvou megawatt, pak se kapacita postupně snižovala až na výslednou ani ne jednu megawattu. I pro investora je to už zásadní změna,“ dodal starosta Pavel Dvořák.
Se zastavením prací na pořízení změny územního plánu souvisí i hledání peněz na opravy cest do lokality stavby. Investor se totiž původně zavázal, že do jejich oprav v případě výstavby fotovoltaické elektrárny investuje dva miliony korun. „Komunikace jsou v hrozném stavu a budeme nuceni do nich investovat z vlastních prostředků, případně ze získaných dotací, a to snad ještě v letošním roce,“ ujistil starosta.
Pro: Je souhlas rady, souhlasné závazné stanovisko životního prostředí pro vydání územního rozhodnutí, není nutno přihlížet k opožděným připomínkám.
Proti: Nemožnost zdůvodnit potřebu, výskyt kriticky ohroženého druhu rostliny vratička heřmánkolistá, není dořešeno napojení na elektrickou rozvodnou síť, předpokládá se nesouhlas v případě, že se bude stavebník napojovat ze Zdíkova, doporučení nepokračovat v pořizování změny od krajského úřadu, nesouhlasy od Agentury ochrany přírody a krajiny, Samoty Výškovice o.s., Okrašlovacího spolku Zdíkovska, architekt nového územního plánu Vimperk z urbanistického hlediska odmítl tuto plochu zahrnout jako návrhovou do připravovaného nového ÚP.