Všichni jsme byli ještě ospalí a záviděli jsme svým spolužákům, že ještě mohou spát. Vyjížděli jsme totiž v 5:45 hodin ráno. Cestou jsme ještě vyzvedli paní Peřinkovou z odboru životního prostředí a už nás bylo pět. Cesta byla dlouhá. Konečně jsme dorazili do Národní technické knihovny, kde se program odehrával. Zaregistrovali jsme se (každý z nás dostal cedulku se jménem) a nalepili jsme náš plakát na předem určené místo.

V devět hodin nás uvítali proslovem a seznámili s průběhem celé akce. Po hodině jsme šli na „dílnu“, kde jsme se věnovali tématu doprava. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a ještě jsme se dobře pobavili. Pak následoval výborný oběd. Po něm probíhaly opět dílny, ale jelikož my jsme neměli žádnou zamluvenou, využili jsme čas k prohlížení plakátů a stanovišť jednotlivých škol. Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí.

Zlatým hřebem programu bylo předávání titulů EKOŠKOLA. Někdo ho již získal potřetí, jiní, jako my, podruhé. Spolu s titulem jsme získali i spoustu krásných cen – knihu o přírodě, DVD, certifikát, bloky atd.

Na závěr jsme se ještě před knihovnou vyfotografovali a odjeli zpět do Prachatic. Celý den nás zmohl, a tak kromě pana řidiče všichni usnuli. My ale nesmíme usnout v práci pro další obhajobu titulu Ekoškola. Čeká nás zase spousta práce, na kterou se těšíme.

Dominika Jurčová