Dialog mezi investorem a občanskou iniciativou pomohl realizovat pan místostarosta ing. Robert Zeman, kterému bychom rádi poděkovali za ochotu zprostředkovat setkávání obou stran. K novému stanovisku stavebníka došlo pak po důkladném prostudování situace a vyargumentování pohledů obou stran. Malá změna projektu nepřináší ve svém důsledku žádné navýšení nákladů na výstavbu a navíc bude přínosem pro místní obyvatele i pro budoucí návštěvníky a hosty zrealizovaného stavebního záměru.

Na rozdíl od postoje radních (Prachatický Deník, 6. 5. 2011) jsme měli od samého počátku jako hlavní cíl získat pro budoucí podobu Lázní obojí – dub i wellness centrum.

Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování i projektové kanceláři M4 architekti a ing. Janu Hesounovi, který zastupoval investora.

Největší dík ale patří všem lidem, kteří dosud petici podepsali či podporovali, protože jen díky síle 376 občanů se mohl vyjednávací tým stát neformálním účastníkem jednání. Uznání patří v tomto týmu panu Pegleymu, panu Řezníkovi a rodině Šlesingerově, díky kterým bylo po ruce vždy dostatek argumentů a podkladů k jednání.

Spojením všech těchto aktivit by tedy mělo být vybudováno jak nové hotelové centrum, tak zároveň zůstane Lázním svaté Markéty nádherný dub pyramidální – vznešený pamětník historie tohoto koutu města.

Považujeme za samozřejmé i dále informovat nejen sympatizanty petice o dalším dění kolem dubu či zeleně na Lázních svaté Markéty.

Jana Mühlsteinová