„Jde o dub červený. Je napaden agresivní dřevokaznou houbou. Plodnice sírovce žlutooranžového způsobuje narušení stability dřeva a strom se stává nebezpečným,“ upřesnil Robert Zeman. Doplnil, že může dojít jak k zalomení větví, kmene a může dojít k ohrožení jak lidí, tak i majetku.
Na dubu je houba již několik let, ovšem v loňském roce se situace zhoršila. Plodnice houby se totiž objevily i na kmeni. „Podle vyjádření odborníka houba způsobuje vnitřní vyhnívání kmene a kořenů. Posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny proto vyzněl v neprospěch dřeviny s návrhem strom pokácet a nahradit jej novou výsadbou,“ vysvětlil.

Radnice nezůstala u jednoho posudku. Strom je totiž podle vedení města vzácný a hodnotný. Další posudek vyzněl podobně a navrhuje další, tentokrát tahové zkoušky. „Ty jsou ale velmi nákladné. Vyšly by na zhruba dvacet tisíc korun. Rada města proto bez jejich provedení rozhodla strom pokácet,“ řekl Zeman. Navíc by se musely pravidelně opakovat. Zkoušky však nejsou nástrojem pro to, aby byl strom zachráněn.

V současné době proto leží na odboru životního prostředí žádost o povolení kácet. K tomu by mělo dojít ještě do konce března. Jisté je, že ani samotné kácení stromu u schodů do Štěpánčina parku nebude jednoduché. „Určitě se nevyhneme krátkodobému omezení provozu jak vozidel, tak i chodců,“ myslí si místostarosta.

Zatím ale není jisté, jaké dřeviny dub červený nahradí. Radnice totiž pořádala o dotaci z Evropské unie na kompletní revitalizaci Štěpánčina parku. Náklady na ni jsou vyčísleny ve výši 9,7 milionu korun. „Náhradní výsadba proto bude součástí studie na revitalizaci. O tom, čím bude dub nahrazen, rozhodneme později,“ vysvětlil starosta města Martin Malý.