„Dotaci ve výši čtyřicet tisíc korun jsme získali z Programu na obnovu venkova. Z vlastních zdrojů ještě vložíme šedesát tisíc korun. Jde především o zlepšení vizuální stránky obecního úřadu. Je v našem zájmu, aby si občané opravili i svá stavení pro celkové zlepšení vzhledu obce a právě proto se snažíme jít příkladem,“ uvedl starosta obce Antonín Řádek. Vše by mělo být hotovo do čtrnácti dnů.