Každý z nás měl možnost vyplnit prostřednictvím řízeného rozhovoru Dotazník projektu „Aktualizace KPSS na ORP Prachatice“, podpořeného EU.
Při zjišťování odpovědí jsem získal zajímavá data, o která se chci i s Vámi podělit.

Prachatice mají v současné době 11 567 obyvatel. Největší skupinou, kterou je třeba při poskytování služeb se zabývat, jsou bezesporu děti a mládež, které tvoří přes 20 procent obyvatelstva, senioři, kteří tvoří 15,3 procenta z celkového počtu (senioři nad 65 let věku), nezaměstnaní, kde číslo není nikterak vysoké, ale 358 lidí je registrováno na Úřadu práce Prachatice s trvalým pobytem v Prachaticích.

Dalšími skupinami jsou osoby se zdravotním postižením zhruba 12 procent obyvatel, ale neopomenutelnou skupinou jsou i osoby v krizi 3,8 procenta, pachatelé trestné činnosti 2 procenta a další.

Každá skupina má jiné potřeby, jsou pro ni určeny jiné služby, jiní poskytovatelé. V Prachaticích v současné době působí 8 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří zajišťují devět sociálních služeb.

Již z posledního KPSS vyplynula potřeba, která stále trvá – vznik Domova se zvláštním režimem (v současné době byla již zahájena stavba Domova matky Vojtěcha, pro osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí), ale dlouhodobě se také zabýváme problematikou osob společensky nepřizpůsobivých a proto zkoušíme pracovat například s Romy bydlícími v Krumlovské ulici.

Ročně vynakládá město na sociální služby kolem milionu a půl Kč (2010 – 1 680 000 a 2011 – 1 555 000 korun).
K informování občanů využíváme všechny dostupné zdroje jako je Radniční list, kabelová televize, informační tabule, naše www.prachatice.cz stránky, Prachatický deník, internetové noviny Prachatickonews, ale i veřejná jednání, komunitní projednávání daných problémů. Myslím, že to již dobře umíme.
Jsem rád, že se kolegům podařilo připravit a v současné době realizovat projekt, do kterého se může zapojit každý z triády zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů a že město Prachatice je v tak důležitém a pro město, občany prospěšném projektu partnerem.

MARTIN MALÝ
starosta Prachatic