„Máme připraveny opětovné žádosti do regionálního operačního programu. Kromě tradičních, kdy chceme řešit plavecký areál, městskou knihovnu a další projekty týkající se objektu TKB, dohodli jsme se, že chceme dávat žádosti i na vybavení všech základních škol ve městě. Potřebujeme zde významně investovat do veškerých rozvodů, ať už se to týká elektřiny, vody nebo kanalizace,“ shrnul místostarosta Bohumil Petrášek.

Ze Státního fondu životního prostředí ČR by Vimperští rádi získali finanční podporu při zateplení objektu nemocnice. Znovu se pokusí získat dotaci také na akci zateplení Základní školy Smetanova za řádově třicet čtyři miliony korun. Podle starosty Pavla Dvořáka má radnice kolem ZŠ Smetanova ještě další plány. „Kromě zateplení a výměny oken bychom rádi provedli rekonstrukci a přestavbu školní tělocvičny na sportovní halu s menší tribunou a sedlovou střechou. Projekt už máme hotov, náklady spojené s rekonstrukcí by šly za městem, případně se pokusíme žádat o další dotaci,“ potvrdil Dvořák.

„Ve výhledu máme i žádosti týkající se areálu bývalých kasáren U Sloupů z ministerstva pro místní rozvoj. Tady bychom chtěli požádat o dotaci na opravu infrastruktury včetně komunikací. Na komunikace ve městě pak budeme žádat o dotace jak v rámci regionálního operačního programu, tak z dalších dotačních titulů. S jejich stavem jak ve městě, tak v našich osadách, ať už jde o silnice nebo chodníky, rozhodně nejsme spokojeni,“ dodal vimperský místostarosta Petrášek.