„Vzhledem k nepříznivému vývoji situace na regionálním trhu práce zvyšujeme dotace pro letošní rok na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání. Dotace jsou přednostně určeny na podporu pracovního uplatnění obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v naší evidenci,“ upřesnil k výzvě pro zaměstnavatele a podnikatele, kteří chtějí přijímat zaměstnance, vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce v Prachaticích Josef Lácha.

Zmíněnou dotaci ve výši deseti tisíc korun pak získá ten zaměstnavatel, který přijme nezaměstnaného evidovaného úřadem práce déle než pět měsíců, staršího nad padesát let věku nebo osobu se zdravotní postižením. Částku osm tisíc korun pak získá ten, který dá práci nezaměstnanému do dvaceti let věku, osobě pečující o dítě do patnácti let nebo o osoby potřebující zvláštní pomoc.

„Dotace je účelově určena na částečnou úhradu mzdových nákladů a bude úřadem práce poskytována po dobu šesti měsíců. V případě zkráceného úvazku bude maximální částka úměrně krácena. Další podmínkou pak je, že pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání musí být uzavřen nejméně na dobu šesti měsíců a přijetí uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dotované místo musí vždy předcházet uzavření dohody s úřadem práce. Tu nelze uzavírat zpětně,“ doplnil Josef Lácha se slovy, že bližší informace získají zájemci přímo na úřadu práce.

„Pro větší firmy je taková nabídka příležitostí, jak zvýšit počet zaměstnanců, ale pro mě určitě není. Jsem ráda, když si vydělám sama na sebe, platit mzdové náklady na zaměstnance, i kdybych na něho na půl roku dostala dotaci, je nereálné. Navíc v mé profesi je obvyklejší, že každá kadeřnice pracuje sama,“ říká prachatická kadeřnice Andrea Šánová.