Je jasné, že zdaleka neuspěli všichni. Z programu na snížení energetické náročnosti budov si na dotační prostředky sáhnou jen čtyři žadatelé z Prachaticka.

Jeden ze čtyř projektů podpořených Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu určeného ke snížení energetické náročnosti na budovách, se týká objektu druhého stupně ZŠ Volary. Konkrétně se týká kompletního zateplení a výměny oken. „Státní fond jsme žádali o osmnáct a půl milionu korun na projekt snížení energetické náročnosti na budově druhého stupně základní školy. Musím říci, že jsem velice ráda, že jsme byli s žádostí úspěšní. Myslím si, že ani výše finanční podpory není rozhodně zanedbatelná,“ ocenila výsledek hodnocení žádostí starostka Volar Martina Pospíšilová. Z celkových nákladů předložených v žádosti potvrdil fond jako uznatelné náklady 13,162 milionu korun a k financování odsouhlasil 11,845 milionu korun.

Neúspěch v žádosti ze státního fondu neodradil vimperskou radnici. „Připravujeme žádost znovu a chceme ji do února podat. Počítáme se žádostí jak na Základní školu ve Smetanově ulici, kde chystáme kompletní výměnu oken a zateplení za přibližně 34 milionů korun, tak na hlavní budovu v nemocnici. V tomto případě by se jednalo pouze o zateplení, protože okna jsou již vyměněna, takže náklady by se zde pohybovaly v úrovni přibližně sedmnáct milionů korun,“ uvedl starosta Vimperka Pavel Dvořák.

Prachatický starosta Jan Bauer, nechtěl výsledky zveřejněné na webu fondu zatím komentovat. „Čekáme na písemnou zprávu o tom zda a hlavně kolik dotačních peněz nám bylo přiděleno,“ zdůvodnil Bauer. Situaci budou Prachatičtí řešit až ve chvíli, kdy budou mít peníze oficiálně potvrzené.