Firma do konce března totiž předložila poslední fakturu a obě strany si vzájemně podepsaly, že jedna vůči druhé už nemá žádné závazky. Potvrdil to jak starosta Robert Klesner, tak za BSK-West Group a. s. Ladislav Dostal.
Firma BSK-West Group a. s. jednostranně koncem února vypověděla mandátní smlouvu s městem Husinec. Od té chvíle měla devadesát dní na vyúčtování zálohy včetně DPH ve výši 595 tisíc korun. Na vyrovnání vztahů s městem Husinec a na jeho případné další angažmá v projektu centra Mistra Jana Husa jsme se ptali Ladislava Dostala.

Můžete říci, k jakému datu vaše firma ukončila veškeré aktivity vůči městu Husinec?

Nevybavím si to přesně, ale doklad, že jsme vyrovnáni a nemáme vůči sobě žádných závazků ani pohledávek, jsme podepsali se starostou a místostarostou koncem března nebo začátkem dubna. Podle mandátní smlouvy, kterou firma vypověděla, jsem měl do tří měsíců všechno vyúčtovat, a to jsem také udělal. Protože mi bylo právníkem doporučeno, aby naše závazky byly vyrovnány nejen fakturačně, ale abych měl i papír, co jsme si, to jsme si.

Jde mi o to, zda už na posledním březnovém jednání mohli zastupitelé dostat informaci, že je vše ukončeno?

Mohli vědět, že jsou vyřízené faktury, to už ano. Ale pak jsem byl v Husinci s dokumentem o potvrzení vyrovnání, což je tak čtrnáct dní. Ale to už nebyla žádná faktura, ale prohlášení, že obě strany uznávají, že jsou vyrovnané a že ani jedna nemá vůči té druhé žádných závazků ani pohledávek. A to ani nyní, ani do budoucna, což je podepsáno jak starostou, tak místostarostkou a mnou. Tím to pro mne končí.

V jakém stádiu je tedy vyrovnání mezi firmou BSK-West Group a. s. a městem Husinec?

První část byla vyúčtována někdy ke konci roku 2009, což se týkalo prací souvisejících s opravou Šebelů rybníka a faktura se pohybovala zhruba kolem 180 tisíc korun. To bylo řádně vyúčtováno. Druhá část, která se týkala Husova památníku, byla rovněž vyúčtována a předložena. Máme i doklad od města, že v současné chvíli nikdo nikomu nic nedluží. Vztahy jsou vyrovnány a existuje o tom doklad.

Přeloženo do srozumitelné řeči to znamená, že firma BSK-West proúčtovala kompletně celou poskytnutou zálohu?

Ano, přesně tak, záloha je vyúčtována do haléře. Vše bylo konzultováno s účetní města Husinec, vše bylo přijato a vše je v pořádku.

Na zastupitelstvu 29. března byla v rámci rozpočtových opatření schvalována i částka 80 tisíc korun na prezentaci projektu Centra Mistra Jana Husa. Prezentace tedy nebyla součástí mandátní smlouvy mezi firmou BSK-West a Husincem?

Ne, vzhledem k tomu, že si firma BSK najala na tuto práci firmu Quentin Management, která pro nás, potažmo pro město Husinec, zpracovávala veškeré podklady, analýzy a veškerou agendu kolem Husova památníku, bylo řečeno, že se projekt odprezentuje a z toho vyplynulo, že jsou to práce navíc a bude to řešeno mezi městem Husinec a Quentin Management. Prezentace tak šla mimo firmu BSK-West.

K určitým nejasnostem na tomtéž zastupitelstvu došlo i s ohledem na studii proveditelnosti, jejího vlastnictví a úhrady nákladů. Jak to tedy je, komu patří?

Tato dokumentace je plně majetkem města Husinec, které ji obdrželo a je jejím vlastníkem. To je majetek Husince, který zaplatil veškeré podklady.

Zaplatil ji tedy v rámci mandátní smlouvy?

Ano, vše bylo zpracováváno na zakázku města Husinec. Dokumentace byla městu předána, to ji zaplatilo a je tedy jejím vlastnictvím.

Kdo tuto dokumentaci zpracovával?


Pro firmu BSK-West Group veškeré podklady k Husovu památníku zpracovávala firma Quentin Management.

Pokud je tedy ve vlastnictví města, pak případný nájemce si může dokumentaci od města buď bezplatně zapůjčit, nebo koupit?

Přesně tak, je to majetek města. Podle mých informací pronájem Husova památníku by mělo město uzavřít s Církví československou husitskou, což je dle mého názoru naprosto logické. Církev má k odkazu Mistra Jana Husa přímý vztah a v roce 2015 bude výročí 600 let od upálení Jana Husa, což předpokládá velké slavnosti. Pokud bude chtít Církev československá husitská dokumentaci použít, jako že asi ano, pak ji městu zaplatí v plné výši, jak byla vyfakturována. Podotýkám, že jsem na tom neměl ani korunu. Quentin Management práci vyfakturovala firmě BSK, ta částku odpočítala z poskytnuté zálohy a studie se stala majetkem města Husinec. Pokud přijde kdokoli, kdo bude chtít realizovat rekonstrukci Husova památníku podle zpracované studie, logicky ji bude chtít využít. Proč by Církev československá husitská zadávala vypracovat znovu to, co je hotové. Je věcí dohody, zda město dokumentaci jen zapůjčí, nebo ji prodá za plnou cenu.

Lze čekat, že se zastupitelé při jednání, kterého se s největší pravděpodobností nebudete účastnit, budou ptát, co je vlastně součástí vyúčtování mandátní smlouvy?


Jedna akce byl Šebelů rybník zhruba za 180 tisíc, k tomu byly komunikace, městu jsme vraceli za zpracování žádosti přibližně padesát pět tisíc korun a následně byly vyúčtovány veškeré práce spojené s Husovým památníkem. Přesné vyúčtování má k dispozici město Husinec. Část hradila přímo firma BSK a zbytek Quentin Management.

Nicméně stejně se dá čekat, že se po Husinci bude povídat, že se firma BSK-West do Husince vrátí a tak jako tak se, promiňte ten obrat, napakuje na projektu Centra Mistra Jana Husa za 151 milionů korun. Lze vyloučit zcela případná spoluúčast ať už firmy BSK-West, nebo vaše osobní na tomto projektu?

Nikdy neříkej nikdy. Ale předpokladem pro další aktivity v Husinci je, že mne někdo osloví. To znamená, že to, co jde po Husinci, jsou naprosté výmysly. V dnešní době vám kdokoli může říci, že částka 151 milionů je naprosto diskutabilní. Církev československá husitská má připraven projekt Jižní Čechy husitské. Sem by měl být zahrnut Husův památník jako centrum vzdělávání, pak by sem měl patřit Trocnov a Sudoměř. To znamená, že částka 151 milionů může pojmout všechny uvedené akce, může být ale jak nižší, tak také vyšší. To nejsem schopen říct, to by měla odpovědět Církev československá husitská. V její gesci je, co bude s památníkem dělat. Nicméně do této chvíle firmu BSK-West ani mne osobně zatím nikdo neoslovil. Dá se předpokládat, že si církev bude muset najít a najmout firmu na práce jak organizační, která bude připravovat a realizovat výběrová řízení, a další na stavební práce a práce spojené s libretem expozice a další. Vše musí projít výběrovým řízením, aby tyto náklady mohly být přiznány jako uznatelné v rámci projektu. Jaký další postup zvolí církev jako subjekt, kterému rada města schválila pronájem Husova památníku, nevím.
Nikdo nás ještě neoslovil. Víme o tom nejvíce, firma Quentin Management zpracovávala podklady a může se stát, že bude firma církví oslovena, to připouštím, ale bude to pro to, že o tom ví nejvíc. Církev si může vybrat kohokoli, Metrostav, Skansku, ale já předpokládám, že si bude muset vybrat firmu, která pro ni bude schopna zajistit nejen projekty na stavební část, ale i část expoziční a výstavní.

Zcela na závěr, ponechám na vás, zda odpovíte, nebo ne. Když si na internetu zadá kdokoli do vyhledávače BSK-West, vyjede řada odkazů týkající se mandátních smluv s nejrůznějšími obcemi a firmou BSK-West. Reference obcí na firmu BSK-West nejsou právě lichotivé. Nejnověji se objevilo dokonce na stránkách Svazu měst a obcí varování, že firma BSK-West není seriozním partnerem?

Nic podobného jsem nečetl. Ale pokud někdo něco podobného zveřejnil, budou mi muset napsat, proč. Jestliže to někdo dal na stránky Svazu měst a obcí, je to možné, to je každého právo, ale sami musí přemýšlet, proč to udělali. Až si to ověřím, budu to řešit právní cestou. To, že jsme někomu nevyhověli, může být i o tom, že jsme někomu sehnali dotaci, která předpokládá, že se obec bude podílet deseti procenty. Nakonec ale ve finále zjistí, že těch deset procent nemají. Tak aby nevypadali hloupě, tak se snaží udělat různé věci. Ať si každý píše, co chce.