Dopravní kolaps zažívá každý den dvanáctisícové město, a to především v odpoledních hodinách.
Uzaření hlavního tahu do centra města pro stavbu nové kruhové křižovatky totiž komplikuje dopravu ve všech ulicích. „Mě zajímá, proč se na dobu uzavírky v Jánské ulici neotevře obousměrně ulice Lázeňská,“ dotazoval se na jednání zastupitelů Bohumil Ondřich s tím, že její zprůjezdnění by rozhodně situaci ve městě ulehčilo.
Ačkoli město i tuto variantu zvažovalo, dopravní policisté ji nedoporučili. „Vozovka je úzká a v okolí je základní škola a gymnázium, tedy větší pohyb dětí, průjezd ulic by byl proto nebezpečný,“ odpověděla na dotaz Bohumila Ondřicha vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková, která na popud starosty města Jana Bauera svolala jednání dopravní komise, kde by se mělo o Lázeňské jednat.
Vedoucí služby dopravní policie v Prachaticích Martin Grožaj ale stojí na svém a ve vyjádření pro dopravní komisi města uvedl, že zpřístupnění pozemní komunikace ulice Lázeňské ze směru od křižovatky se silnící druhé třídy není pro motoristickou veřejnost možné. „Služba dopravní policie s tímto nesouhlasí,“ řekl s tím, že jedinou výjimku dostanou Technické služby města. Ty totiž vyhrály výběrové řízení na rekonstrukci dopravního hřiště. „Souhlas jsme vydali s ohledem na celospolečenský zájem na stavbě totoho svého druhu jediného zařízení na Prachaticku a případnému zabránění kolize staveb plaveckého areálu a dopravního hřiště,“ upřesnil Grožaj. Doplnil, že v průběhu stavebních prací budou policisté provádět intenzivní kontrolu na dodržování podmínek dopravního provozu.
„Termín předání stavby kruhového objezdu je 21. června, osobně doufám, že to bude o nějaký ten den dříve,“ sdělil včera vedoucí odboru investic Jaromír Markytán.
Na konci června se pak uvolní doprava také s dokončením plaveckého areálu na Huláku a hotová by měla být také rekonstrukce dopravního hřiště.
Nejvíce komlikovanou pak zůstane i nadále křižovatka Pivovarská, Osecká, Kasárenská a Husinecká. „Jsme si toho vědomi, a také proto bychom v příštím roce chtěli realizovat další kruhový objezd právě v této lokalitě,“ upřesnil prachatický starosta Jan Bauer. Projektová dokumentace je v současné době ve stádiu příprav a pokud budou finance stavbě nic nebrání.