Tyto archy obsahují 1.255 podpisů, převážně prachatických občanů, ale i dalších lidí, kteří mají kPrachaticím vztah a jimž není lhostejné, jak si to tu uděláme a jaké to tu budeme mít. Na arších objevíte jak podpisy uznávaných autorit regionu, tak i podpisy „obyčejných“ obyvatel a dokonce i několik vážně míněných podpisů školáků.

Věříme, že názor, zatím části občanů, kteří se stihli do dnešního dne podepsat pod petici, Vám bude vodítkem při zamyšlení, jak rozhodnout o využití volné plochy ve Vodňanské ulici. Nejen sohledem na zájem veřejnosti, ale především při Vaší plné odpovědnosti zvažte, co vPrachaticích bude a co po Vás zůstane. Nepodlehněte proto krátkozraké vidině finančního přínosu, který získá městská pokladna nenávratným prodejem předmětných pozemků a nádavkem vybudovaného kruhového objezdu, který pro dopravu ve městě bude zbytečný vsouvislosti se silniční přeložkou výpadovky na Prahu. Mimochodem kruhový objezd je podmiňující investicí pro investora kzásobování a příjezdu zákazníků khypermarketu.

Vybudování hypermarketu vcentru města by zde způsobilo zhoršení životního prostředí díky zvýšenému provozu motorových vozidel a dalším průvodním negativním jevům, spojeným sprovozem hypermarketu. Vmoderních městech už dobře ví, proč hypermarkety stavějí až na okraji měst.

Nepodařilo-li se volnou plochu ve Vodňanské ulici vprůběhu minulých pěti let prodat vrámci investičních příležitostí vPrachaticích, není třeba ukvapeně a krátkozrace rozhodnout o jejím prodeji pro stavbu hypermarketu. Pět let je jen nepatrný zlomek historie našeho města a urbanistické zohyzdění by bylo na velmi dlouhou dobu, či trvalé. Ne každou volnou plochu ve městě je třeba hned zastavět a o zelené ploše - louce se stromořadím vzrostlých jehličnanů, vbezprostřední blízkosti školy, vobytné zástavbě - to platí dvojnásob.

Dnes Vám předkládané podpisy byly získány vprůběhu pěti dnů. Velké množství podpisů získané vtak krátké době svědčí o mimořádném zájmu občanů. Věříme, že společnými silami

se nám podaří, vprůběhu pokračování běhu petice, informovat ještě i další spoluobčany a i sjejich pomocí bude nalezeno optimální řešení pro volnou plochu ve Vodňanské ulici.

Proto Vás vyzýváme, vážené zastupitelstvo, abyste svým rozhodnutím zabránili trvalému poškození atmosféry a vzhledu našeho malebného městečka.

Spozdravem

JUDr. Michal Smrčka

za petiční výbor