Vybavení je pryč

V současné době jsou tyto objekty značně poškozeny, zdevastovány a s ohledem na migraci některých občanů Vimperka jsou navíc zhruba z jedné poloviny prázdné.

„Představte si vytrhané kuchyňské linky, vytrhané zásuvky, vyřezaná rok a půl stará lina, zdevastovanou koupelnu, vylomené dveře. Našli jsme načerno napojenou elektriku z veřejného prostranství. Vrcholem bylo, že do jednoho bytu lezly neznámé osoby po laně uvázaném za radiátor, dokonce jsme tu našli injekční stříkačky. To vše se navíc dělo v uzavřených bytech. Jeden den, kdy jsme prováděli kontrolu, tam všechny zařizovací předměty byly, druhý den už ne. Je to sice opravitelné, nicméně náklady na jeden byt jsou kolem půl milionu korun,“ shrnul starosta Vimperka Pavel Dvořák.

Postupný prodej

V nejlepším stavu je č. p. 171, kde je deset bytů, z toho si sedm nájemců plní nájemní smlouvu. V č. p. 150 je pouze jediný nájemce, který si relativně plní závazky z nájemní smlouvy. To vše vedlo k tomu, že se zastupitelé zabývali návrhem zařadit tyto tři domy do souboru nemovitostí určených k prodeji. Zastupitelé tento návrh podpořili. „Začínáme s oceňováním uvedených nemovitostí. Prodej nebude najednou, ale začneme domem č. p. 151, tento dům je z poloviny prázdný. Ze čtyř platných nájemních smluv je pouze jedna na dobu neurčitou,“ uvedl starosta Vimperka Pavel Dvořák.
Cena i záměr
Zatím není jasné, na základě jakých kritérií bude zastupitelstvo rozhodovat o prodeji. Jak ale starosta připustil, nabízená cena bude jen dílčím kritériem. „Bude nás zajímat také projekt, se kterým zájemci přijdou. Jedná se o lokalitu příjezdu do města. Chceme ji vyčistit nejen od nevzhledného pohledu, ale také od souvisejících kriminálních činností včetně pouliční prostituce. Bohužel, zatím je to spíše největší ostuda města,“ přiznává starosta.