Volarští totiž na podzim přihlásili do operačního programu fondu dva projekty a tím, který již byl zařazen mezi schválené a vyvěšen na internetu, je právě projekt kompletního zateplení a výměny oken na objektu druhého stupně základní školy. Podle dostupných informací by tak mělo město ve výsledku získat z požadovaných zhruba osmnácti milionů korun necelých dvanáct milionů, i když uznatelné náklady činily něco málo přes třináct milionů korun. K dofinancování vlastního podílu ze strany města chce jeho vedení využít vrácené prostředky z dotace na sportovní areál a vybavení učeben základní školy.