„Všem dlužníkům jsme zaslali výzvy. Všichni dlužníci vedení v pohledávkách mají možnost přijít do konce měsíce dluh uznat a vyrovnat,“ potvrdil starosta Jiří Vacek.

Vedení městyse se přitom nebrání ani možnosti splátkového kalendáře s jasnými pravidly. „Součástí podpisu uznání dluhu bude i alternativa splátkového kalendáře, přičemž podmínkou pro toto řešení bude nejen výše splátek, ale závazek, že nebudou vznikat nové dluhy,“ upozornil starosta