Pět zastupitelů se zdrželo hlasování, když dostali na stůl otázku prominutí úroků z dlužné částky a nákladů řízení v celkové výši zhruba sto sedmdesáti čtyř tisíc korun.
Dlužník už totiž řadu let nezaplatil za pronájem nebytových prostor. To však ještě jeho dluh dělal asi tři sta dvacet tisíc korun. Postupem času se však částka vyšplhala až na neuvěřitelných zhruba 732 tisíc korun. Nyní, neboť část dluhu splatil, dělá čistý dluh asi 307 tisíc korun.
„Protože ani po soudním rozhodnutí, že má platit, dlužník částku nezaplatil, předali jsme vše exekutorovi. Do té doby máme zaplaceno 250 korun měsíčně, nyní už splátky nechodí vůbec,“ vysvětlila zastupitelům vedoucí finančního odboru Jana Králová.
Navíc dotyčný nemá podle výpisu z katastrálního úřadu žádný majetek. A to navzdory tomu, že podle zastupitelů jím disponuje. „Je možné, že nemá nic napsaného na sebe, ale na někoho jiného. Jenže v tu chvíli my stejně nic nezmůžeme,“ poznamenala Králová.
Dodala, že zákon ani nedovoluje zveřejňovat dlužníkovo jméno, což zajímalo dalšího ze zastupitelů.
Zastupitelé pak nakonec převahou 12 hlasů rozhodli, že další úroky, za zhruba tři roky, dlužníkovi k jeho částce přičítat nebudou.
„Stejně bychom ani tyto peníze od něho nevymohli,“ dodala závěrem k tématu Jana Králová.