Kdo či co jsou Evrybáby?
Nezávislá tvůrčí skupina Evrybáby vznikla v roce 2003 na půdě Ateliéru dramatické výchovy katedry pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni pod vedením a režií Romana Černíka, kdy všechny členky souboru byly původně studentkami stejného ročníku v ateliéru.

Divadlo Járy Cimermana je záležitost mužská, Evrybáby zas ženská?
Čistě ženská sestava je vlastně dílem náhody. V ročníku DV se jednoduše potkaly samé ženy, ženy studující různé aprobace jako například učitelství výtvarné kultury, češtiny, němčiny, psychologie, biologie, tělocviku či hudební výchovy a dramatickou výchovu.
Výchovná, tvořivá, dramatika se nám stala cestou k divadlu, ale také k sobě navzájem.

Co má soubor za sebou?
Dosavadních pět let své existence věnovaly Evrybáby poctivému divadelnímu hledání divadelních prostředků, jež prolínají divadlo poezie, autorskou improvizační tvorbu a postupy fyzického divadla k otvírání témat ženskosti, osobní integrity, osobní statečnosti i k výpovědi o aktuálních otázkách světa, do kterého jsme se narodili.

A dnes?
V současné době je skupina Evrybáby respektovaným tvůrčím seskupením alternativního divadla nejen v Plzni. Inscenace skupiny byly uvedeny na řadě festivalů a přehlídek studentského, amatérského i nezávislého divadla doma i v zahraničí. Mezinárodní festival DIVADLO, Velká inventura, Malá inventura, … next wave / příští vlna …, Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov, Jiráskův Hronov, ale také Jung Wild Graz, Dny evropské kultury v Žilině a jiné.

Evrybáby jsou součástí produkčního zázemí plzeňského centra JOHAN. Členky skupiny se podílí na uměleckých i vzdělávacích projektech centra.
Evrybáby budou tvořit po tři dny ve vimperském kulturním středisku, čím se představí veřejnosti?
V sobotu 20. února to bude autorská výtvarně pohybová akce s texty Adrieny Šimotové Hlava k listování.
Oživlé výtvarné techniky, vrstvení materiálu jako vyjadřovací prostředek.
Pocta ženě tvůrkyni, jež v osobě Adrieny Šimotové životem i dílem symbolizuje českou kultury druhé poloviny 20. století.

Jan Pirgl