Diskotéky v garáži? I to je v Netolicích možné. Když je sousedé nechtěli v kulturním domě, tak se prostě přesunuly jen přes ulici. Místo zaparkovaného auta odtud pak duněla muzika.
Zábava byla prý jen pro otrlé jedince. Jedna z posledních se uskutečnila při oslavách Nového roku. „Často jsem chodila kolem a říkala jsem si, jestli jde doopravdy o nějaký nový klub. Proto jsem se jednou šla podívat dovnitř. A popravdě mi ta jedna návštěva stačila, prostory mě překvapily, ale v negativním slova smyslu. Říkala jsem si, jak mohlo dojít k tomu, že se garáž vůbec otevřela pro veřejnost. Záhy ale přestal klub fungovat, a tak si říkám, co se asi stalo,“ podělila se o svou zkušenost jedna z mladých obyvatelek Netolic, která si nepřála zveřejnit své jméno.
Jak už naznačila, po nějaké době cedule hlásající, že se za jejími dveřmi nachází Clubík, zmizela. „Člověk, kterému byla majitelem garáž pronajata, tady začal pořádat diskotéky. Bez povolení. Neměl na živnostenském úřadě nahlášenou provozovnu a ani souhlas stavebního úřadu se změnou užívaní nemovitosti,“ ujistil netolický starosta Oldřich Petrášek. Obyvatelé ze sousedství tak mohli zaregistrovat minimálně dvě dost hlučné akce. „Oficiálně ale žádná stížnost nedorazila. Lidé si ale mezi sebou povídali, že se jim hudba vycházející z garáže nelíbí. Natož potom ve ve dvě hodiny ráno. Proto jsme věc museli začít řešit,“ zdůvodnil starosta zásah městského úřadu.
Podle slov starosty Oldřicha Petráška byla jedna taková akce i zdokumentována policií. „Následněbyla celá věc oznámena stavebnímu úřadu, který přistoupil k dalším krokům. Zahájil řízení s majitelem nemovitosti za účasti hygieny a také hasičů. A protože objekt ze stavebního zákona nesplňuje podmínky pro provoz tohoto typu, nemluvě o hlučnosti, porušování veřejného pořádku a dalších předpisů, provozovatel byl upozorněn, že takto jednat nemůže a klub, který měl sloužit jen pro soukromé párty, byl zavřen,“ shrnul Petrášek, který doplnil, že pokud by se i přes upozornění objevily další podobné akce, provozovatel diskotéky by už za porušení zaplatil dané sankce. Po rozhovoru se starostou města jsme chtělidát slovoi zmíněnému provozovateli klubu, zatím se ho ale redakci nepodařilo zkontaktovat.