Ti nejlepší před svými spolužáky a učiteli prezentovali závěrečnou výstupní práci.