„Důvodem je datum 9. 9. 2009, které někdo může považovat za magické. Kvůli němu se snoubenci obrátili na městský úřad, aby síň mimořádně otevřel. Později se přihlásila ještě jedna dvojice,“ popsala situaci netolická matrikářka Jana Borovková. Podle jejích slov snoubence podobná data lákají. Kromě zmíněných dvou svateb na zámku Kratochvíle ale matriky dalších měst zvýšenýzájem nezaznamenaly. „Nemáme nahlášenoužádnou svatbu, obřadů není mnoho ani v jiných dnech,“řekla prachatickámatrikářka Eva Matysová.Do Volar a Vimperka snoubenci využít magického data nepřijedou.

Magické datum v podel numerologa

Devítka je silně magická, je to nejmagičtější ze všech čísel, ale zároveň nejkomplikovanější. Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra.
Den s tímto datem je tedy jako stvořený pro zklidnění emocí, pro rozjímání o širších souvislostech našeho žití.

Z hlediska numerologie se musí brát v úvahu součet všech čísel, tím je číslo jedenáct a jedenáct a dvě. To znamená, že energie dne i roku jsou si velmi podobné. Obě přinášejí hodně jemné a citlivé číslo, které s sebou nese originalitu a činorodost, ale na druhou stranu samostatné jedničky i dvojka značí dualitu – jsou dvojznačné a vyjadřují číslo protikladu. Proto se nedá s jistotou určit, zda je toto datum dobré nebo špatné.

Na jednu stranu přináší velkou tvořivost, na druhou však i její protipól – destrukci. 9. září je tedy dvojznačné datum, může přinést významný úspěch, ale také bolestný krach.


Proto také lidé, kteří se například rozhodnou v tento den uzavřít sňatek, budou zažívat vysoce emotivní vztahy a čeká je více životních zkoušek. Z tohoto pohledu se jeví příznivějším pro svatbu datum 19.9.2009. M.T., Prachatice